content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurila Oyj: Ilmarisen omistusosuus Tikkurilassa nousi 10,12 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote 5.8.2011 klo 16.45
05.08.2011
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 5.8.2011 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmariselta (y-tunnus 0107638-1).

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista
ylittää 1/10 (10 %) rajan 5.8.2011 tehdyillä osakekaupoilla. Tämän jälkeen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Tikkurila Oyj:stä on yhteensä
4 461 823 osaketta, mikä vastaa 10,12 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja
äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen
osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä
44 108 252 ääntä.

Vantaalla 5. päivänä elokuuta 2011

Tikkurila Oyj
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Susanna Aaltonen

Lisätietoja:

CFO Jukka Havia
Matkapuhelin 050 355 3757,jukka.havia@tikkurila.com


Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle
käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen
suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka
tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan
lukien Venäjä. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurila.com